Populära svenska statsministrar genom tiderna

Sverige är ett land som är känt internationellt på grund av många olika saker. Dels kan det bero på våra framgångar, dels på vårt annorlunda utseende. Något som dock är anmärkningsvärt är att svensk politik har lyckats föra Sverige framåt … Läs mer

De svenska departementen

De svenska departementen sorterar under Regeringskansliet. De har som regel ett ansvarigt statsråd som verksamhetschef. Det finns emellertid ibland statsråd utan departement, de så kallade ”statsråden utan portfölj”. Ett annat vanligt begrepp för statsråd är minister. Antalet departement fluktuerar, ibland … Läs mer

Brexit – vad innebär det för svensk politik och näringsliv?

En politisk fråga i och med Brexit är hur och på vilket sätt detta kan beröra svenska medborgare bosatta i England och vice versa. Vad betyder Brexit och Storbritanniens utträde ur EU för dem? I stort försöker svensk politik och … Läs mer

Politik, konsten i att leda en nation

Ordet politik kommer från grekiskan och betyder statskonst. Med politik avses i en bred definition Politik alla åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet som berör kommuner, län, nationer och mellanstatliga förbindelser. Genom historien har olika statsskick och … Läs mer

Europaparlamentet och Rådet

Efter att EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag är det sedan Europaparlamentet och Rådet som behandlar dessa lagförslag och beslutar om de ska kodi … Läs mer

Kulturens plats i dagens Sverige

Sveriges kulturpolitik handlar till stor del om att främja ett oberoende och levande kulturliv. Detta innefattar villkoren för alla landets kulturskapare samt invånarnas tillgång till olika former av kultur. Höjdpunkter 2018 Kulturdepartementet är det departement i Sveriges regering som är … Läs mer

Vad gör talmannen

Talmannen är den som, i samråd med gruppledarna, leder riksdagens arbete. Ordet talman är könsneutralt och talmannen kan således vara en kvinna eller en man. I Sverige tilltalas talmannen Herr talman eller Fru talman. Talmannen är den som lägger fram … Läs mer

Inför valet – Använd valkompassen!

Det magiska datumet den 9:e september närmare sig med stormsteg. Den stora frågan för några är, vilket parti de ska rösta på. Valet för dessa är inte speciellt lätt, ungefär om man ska välja Yokebe eller liknade för att gå … Läs mer

Hälso- och sjukvård för barn och unga

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt för att ge alla svenska invånare den vård och det stöd de behöver. Alla svenska medborgare har rätt till sjukvård, även de som söker asyl. Vad räknas som hälso- och sjukvård? Vaccination: alla … Läs mer

EU-kommissionen

Lagstiftningsprocessen inom EU brukar ofta anses vara komplicerad där förslagen skickas emellan olika institutioner. Huvudregeln är att EU-kommissione … Läs mer