Utskotten och beredningstvånget

För att förstå hur riksdagsarbetet fungerar är de så kallade utskotten viktiga att ha koll på. Det finns 15 utskott som har varsitt politiskt huvudomr … Läs mer

Sveriges statsskick

Parlamentarism började utvecklas under 1700-talet och idag är det ett vanligt förekommande styrelseskick bland västvärldens demokratier, bland annat i … Läs mer

Grundlagarna

De rättskällor som i svensk rätt står högst och har mest dignitet i den så kallade rättskällehierarkin, är grundlagar. Ytterst är det alltså alltid de … Läs mer

Historisk utveckling

Varför finns EU?
Den europeiska historien är mångfacetterad med ett brett politiskt arv. Efter två blodiga världskrig under 1900-talets första hälft d … Läs mer

Toppmöten i Europeiska rådet

Trots att Europeiska rådet saknar lagstiftande makt, brukar det anses vara den av EU:s sju institutioner som står högst i dignitet. Institutionen fyll … Läs mer

Förenta nationerna

Efter att Nationernas förbund (NF) misslyckats med att förhindra utbrottet av det andra världskriget 1939, grundades Förenta nationerna (FN) den 24 ok … Läs mer

Politik i Frankrike

Frankrike har en tydlig maktdelning inom sitt politiska system och har ett så kallat semi-presidentialistiskt statsskick, vilket är en blandning av pa … Läs mer

Statsminister Stefan Löfven

Sveriges statsminister sedan hösten 2014 är Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Han tillträdde ämbetet efter riksdagsvalet 2014, då det ske … Läs mer