Efter att Nationernas förbund (NF) misslyckats med att förhindra utbrottet av det andra världskriget 1939, grundades Förenta nationerna (FN) den 24 oktober 1945. FN är en mellanstatlig organisation och dess syfte är att främja internationell samarbete, välstånd och fred. Vid FN:s grundande hade organisationen 51 medlemsländer men därefter har en stor utvidgning skett och idag består FN av hela 193 medlemsländer, vilket är nästan alla länder i hela världen.

FN:s huvudorgan

Det finns fem stycken viktiga huvudorgan inom FN:s organisation. Dessa är:

  • Generalförsamlingen
  • Säkerhetsrådet
  • Ekonomiska och sociala rådet
  • Sekretariatet
  • Internationella domstolen

Generalförsamlingen är det största huvudorganet och där har samtliga medlemsländer en plats. Vid omröstningar i olika frågor i generalförsamlingen har varje medlemsland en röst.

Säkerhetsrådet har inte lika många platser som generalförsamlingen, men dock desto större makt inom FN-organisationen. I säkerhetsrådet sitter fem permanenta medlemmar som har vetorätt i alla säkerhetsbeslut som tas i rådet. De fem permanenta medlemmarna är USA, Kina, Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Dessutom ingår ytterligare tio länder som väljs av generalförsamlingen vartannat år, dessa har dock inte någon vetorätt såsom de fem permanenta stormakterna.

Det ekonomiska och sociala rådet ansvarar för ekonomiska och sociala frågor och ska inom dessa områden bistå FN med rapporter, förslag och undersökningar inför olika beslut. Detta organ har även flera fack- och underorgan knutna till sig, såsom Världsbanken, IMF, UNESCO och WHO.

Sekretariatet är det verkställande huvudorganet inom FN. Arbetet där leds av FN:s generalsekreterare, som sedan januari 2017 är portugisen António Guterres som efterträdde sydkoreanen Ban Ki-Moon. Vid sidan om generalsekreteraren arbetar vid detta organ även ett stort antal tjänstemän.

Den internationella domstolen, belägen i nederländska Haag, är FN:s domstol och dit tas mål med stater som på olika sätt brutit mot folkrätten. Domstolen består av 15 domare och dessa är valda på mandatperioder om nio år av generalförsamlingen och säkerhetsrådet.