En politisk fråga i och med Brexit är hur och på vilket sätt detta kan beröra svenska medborgare bosatta i England och vice versa. Vad betyder Brexit och Storbritanniens utträde ur EU för dem? I stort försöker svensk politik och EU att göra så små förändringar som möjligt när det gäller medborgarnas rättigheter inom Europa. Nu börjar det även dra ihop sig till final, den 29 mars beräknas Storbritannien lämna EU, vilket endast kommer att ske om allt går enligt planerna.

Mycket pekar på att det kommer att fördröjas ytterligare eftersom vissa politiska frågor fortfarande inte är lösta mellan parterna. Dock har man i dagsläget en överenskommelse om att medborgarnas rättigheter vad det gäller socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt hälso- och sjukvårdsförsäkringar ska fortsätta att gälla. Troligtvis kommer Brexit och de politiska förhandlingarna inte att gå i lås den 29 mars. Det politiska läget verkar mycket osäkert och problematiskt, inte minst i Storbritannien, vad det gäller att få avtalen godkända i det brittiska parlamentet.

Vad gäller efter Brexit?

Den politiska överenskommelse som nu finns mellan Storbritannien och övriga EU-länder inklusive Sverige är att medborgarna ska ha kvar de rättigheter som fanns innan Brexit. I praktiken innebär detta att alla EU-medborgare ska kunna fortsätta studera, arbeta, bo eller pensionera sig i Storbritannien alldeles oavsett Brexit och utträdet. Motsvarande rättigheter kommer även att gälla brittiska medborgare i Sverige. Men önskar svenskar eller andra EU-medborgare att stanna i Storbritannien efter Brexit kommer dessa att behöva ansöka om permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd för att få vara kvar i landet. Brittiska medborgare som vill stanna kvar i Sverige kommer att få motsvarande krav från svenskt håll.

Svenskar och britter har sedan länge samarbetat inom ramen för många olika konstellationer. En bas för ett sådant samarbete gör sig gällande hos till exempel coworking space på olika platser i Stockholm. Den svenska politiken syftar till att skapa en säkerhet för att de 20 000 britter som lever i Sverige inte ska förlora sina uppehållstillstånd med detsamma när Brexit träder i kraft.

Brexit och svensk handel

En viktig aspekt för svensk politik och handel har varit på vilket sätt tullhanteringen mellan Storbritannien och Sverige kommer att förändras när Brexit har genomförts. I nuläget pågår dessa förhandlingar fortfarande. Dock pekar allt på att det kommer att bli förändringar vad det gäller den fria rörligheten och tullavgifter i handeln mellan Storbritannien och övriga EU. För svenska företag innebär det en hel del pappersexercis, ökade kostnader och ökade restriktioner samt handelshinder mellan Storbritannien och Sverige. Exakt var detta kommer att landa i extra kostnader och vad det kommer att betyda för svensk handel är än så länge okänt, men att det kommer att medföra en ökad administration och en ökning av olika tullformaliteter är det ingen som tvivlar på.