Politik i USA

USA har ett republikanskt statsskick med presidentialism. Vidare är landet en federation med 50 delstater som har ett visst självbestämmande över sådant som endast berör själva delstaten. Sedan januari 2017 är landets president republikanen Donald Trump, som är den 45:e … Läs mer

Politik i Ryssland

Ryssland är en federal republik med presidenten som statschef. Presidentval äger rum vart sjätte år och presidenten utnämner regeringen inklusive prem … Läs mer

Förenta nationerna

Efter att Nationernas förbund (NF) misslyckats med att förhindra utbrottet av det andra världskriget 1939, grundades Förenta nationerna (FN) den 24 ok … Läs mer

Politik i Frankrike

Frankrike har en tydlig maktdelning inom sitt politiska system och har ett så kallat semi-presidentialistiskt statsskick, vilket är en blandning av pa … Läs mer

Politik i Storbritannien

Storbritannien är en konstitutionell monarki i likhet med Sverige, även om det finns vissa skillnader i organiseringen av den brittiska respektive den svenska konstitutionella monarkin. Den lagstiftande makten ligger hos det brittiska parlamentet, som är uppdelat i två kamrar med … Läs mer