Storbritannien är en konstitutionell monarki i likhet med Sverige, även om det finns vissa skillnader i organiseringen av den brittiska respektive den svenska konstitutionella monarkin.

Den lagstiftande makten ligger hos det brittiska parlamentet, som är uppdelat i två kamrar med ett underhus och ett överhus.

Underhuset består av 650 ledamöter, som är från 650 olika valkretsar och är folkvalda. Det är underhuset som har den största makten, bland annat genom att de har en kontrollmakt där de kan rikta misstroendeförklaring mot premiärministern. Överhuset består av cirka 800 ledamöter, som blivit tilldelade sina platser för att de tillhör de främsta i den brittiska adeln eller är högt uppsatta inom den brittiska kyrkan.

Statschef i Storbritannien är monarken, liksom i Sverige är dock rollen som statschef endast ceremoniell och monarken saknar reell politisk makt. Den verkställande makten i riket har premiärministern, som också är regeringschef. Nuvarande premiärminister är det konservativa partiets partiledare Theresa May, som tillträdde ämbetet i juli 2016 efter att den tidigare premiärministern David Cameron avgått i samband med genomröstandet av Brexit. May är den första kvinnliga premiärministern sedan Margaret Thatcher, och således också den andra kvinnliga premiärministern i den brittiska historien.