Populära svenska statsministrar genom tiderna

Sverige är ett land som är känt internationellt på grund av många olika saker. Dels kan det bero på våra framgångar, dels på vårt annorlunda utseende. Något som dock är anmärkningsvärt är att svensk politik har lyckats föra Sverige framåt … Läs mer

De svenska departementen

De svenska departementen sorterar under Regeringskansliet. De har som regel ett ansvarigt statsråd som verksamhetschef. Det finns emellertid ibland statsråd utan departement, de så kallade ”statsråden utan portfölj”. Ett annat vanligt begrepp för statsråd är minister. Antalet departement fluktuerar, ibland … Läs mer

Brexit – vad innebär det för svensk politik och näringsliv?

En politisk fråga i och med Brexit är hur och på vilket sätt detta kan beröra svenska medborgare bosatta i England och vice versa. Vad betyder Brexit och Storbritanniens utträde ur EU för dem? I stort försöker svensk politik och … Läs mer

Andra EU-institutioner

  Det finns totalt sju institutioner inom EU och utöver de fyra Europeiska rådet, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet är de resterande tre institutionerna EU-domstolen, Revisionsrätten och Europeiska Centralbanken. Utöver de sju institutionerna finns även ett flertal olika organ och byråer … Läs mer

Europaparlamentet och Rådet

Efter att EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag är det sedan Europaparlamentet och Rådet som behandlar dessa lagförslag och beslutar om de ska kodi … Läs mer

EU-kommissionen

Lagstiftningsprocessen inom EU brukar ofta anses vara komplicerad där förslagen skickas emellan olika institutioner. Huvudregeln är att EU-kommissione … Läs mer

Historisk utveckling

Varför finns EU?
Den europeiska historien är mångfacetterad med ett brett politiskt arv. Efter två blodiga världskrig under 1900-talets första hälft d … Läs mer

Toppmöten i Europeiska rådet

Trots att Europeiska rådet saknar lagstiftande makt, brukar det anses vara den av EU:s sju institutioner som står högst i dignitet. Institutionen fyll … Läs mer