Politik i USA

USA har ett republikanskt statsskick med presidentialism. Vidare är landet en federation med 50 delstater som har ett visst självbestämmande över sådant som endast berör själva delstaten. Sedan januari 2017 är landets president republikanen Donald Trump, som är den 45:e … Läs mer

Andra EU-institutioner

  Det finns totalt sju institutioner inom EU och utöver de fyra Europeiska rådet, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet är de resterande tre institutionerna EU-domstolen, Revisionsrätten och Europeiska Centralbanken. Utöver de sju institutionerna finns även ett flertal olika organ och byråer … Läs mer

Politik i Ryssland

Ryssland är en federal republik med presidenten som statschef. Presidentval äger rum vart sjätte år och presidenten utnämner regeringen inklusive prem … Läs mer

Politik i Storbritannien

Storbritannien är en konstitutionell monarki i likhet med Sverige, även om det finns vissa skillnader i organiseringen av den brittiska respektive den svenska konstitutionella monarkin. Den lagstiftande makten ligger hos det brittiska parlamentet, som är uppdelat i två kamrar med … Läs mer

Den dömande makten

Vid sidan om den lagstiftande makten som finns hos riksdagen och den verkställande makten som finns hos regeringen, statsministern och olika förvaltningsmyndigheter brukar man även tala om den dömande makten. Den dömande makten i det svenska statsskicket och politiska systemet … Läs mer