Vid sidan om den lagstiftande makten som finns hos riksdagen och den verkställande makten som finns hos regeringen, statsministern och olika förvaltningsmyndigheter brukar man även tala om den dömande makten. Den dömande makten i det svenska statsskicket och politiska systemet återfinns hos domstolsväsendet med främst de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det finns även vissa specialdomstolar.

De allmänna domstolarna

  • Tingsrätten (TR), vilket är den första instansen och det finns totalt 48tingsrätter i landet.
  • Hovrätten (HovR), vilket är den andra instansen. Det finns sex hovrätter i landet; Svea hovrätt, Göta hovrätt, Hovrätten för Skåne och Blekinge, Hovrätten för Västra Sverige, Hovrätten för Nedre Norrland och Hovrätten för Övre Norrland.
  • Högsta domstolen (HD), vilket är den högsta instansen bland de allmänna domstolarna och den är belägen i Stockholm. Domar från Högsta domstolen utgör prejudikat som på olika sätt utvecklar och ibland även förändrar rättstillämpningen.

De allmänna förvaltningsdomstolarna

  • Förvaltningsrätten (FR), vilket är den första instansen. Totalt finns det 12 förvaltningsrätter i landet.
  • Kammarrätten (KR), vilket är den andra instansen. Det finns fyra kammarrätter i landet, vilka är belägna i Jönköping, Göteborg, Stockholm och Sundsvall.
  • Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), vilket är den högsta instansen och den är, i likhet med Högsta domstolen, belägen i Stockholm. Domar härifrån utgör prejudikat som påverkar rättstillämpningen.