Utskotten och beredningstvånget

För att förstå hur riksdagsarbetet fungerar är de så kallade utskotten viktiga att ha koll på. Det finns 15 utskott som har varsitt politiskt huvudomr … Läs mer

Sveriges statsskick

Parlamentarism började utvecklas under 1700-talet och idag är det ett vanligt förekommande styrelseskick bland västvärldens demokratier, bland annat i … Läs mer

Grundlagarna

De rättskällor som i svensk rätt står högst och har mest dignitet i den så kallade rättskällehierarkin, är grundlagar. Ytterst är det alltså alltid de … Läs mer

Statsminister Stefan Löfven

Sveriges statsminister sedan hösten 2014 är Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Han tillträdde ämbetet efter riksdagsvalet 2014, då det ske … Läs mer

Den dömande makten

Vid sidan om den lagstiftande makten som finns hos riksdagen och den verkställande makten som finns hos regeringen, statsministern och olika förvaltningsmyndigheter brukar man även tala om den dömande makten. Den dömande makten i det svenska statsskicket och politiska systemet … Läs mer