Ryssland är en federal republik med presidenten som statschef. Presidentval äger rum vart sjätte år och presidenten utnämner regeringen inklusive premiärministern. Presidenten är även militärens överbefälhavare och utser dessutom en rad höga tjänstemän. Sedan maj 2012 innehar Vladimir Putin presidentposten och Dmitrij Medvedev är landets premiärminister. Efter Sovjetunionens fall påbörjades en demokratiseringsprocess i Ryssland, men denna har avstannat under senare år. Bland annat yttrandefriheten i landet är begränsad, vilket gör att landet inte ses som demokratiskt.

Den lagstiftande makten i Ryssland är organiserad genom ett tvåkammarsystem med statsduman och federationsrådet.

Statsduman är den av de två kamrarna som har störst makt. Ledamöterna i statsduman är 450 till antalet och dessa är folkvalda. Valen till statsduman sker vart fjärde år. Det i särklass största partiet är Enade Ryssland, som har kvalificerad

majoritet i statsduman med 343 av totalt 450 ledamöter. Deras partiledare är premiärminister Medvedev. Näst största parti är Kommunisterna som har 42 ledamöter i statsduman.

Federationsrådet består av 168 representanter vilket utgör två representanter från varje federationssubjekt i landet. Alla federationssubjekt har således lika många representanter oavsett folkmängd eller storlek. Representanterna i federationsrådet utses av lokala församlingar. Bland federationsrådets befogenheter finns bland annat att ställa statschefen inför riksrätt.