Trots att Europeiska rådet saknar lagstiftande makt, brukar det anses vara den av EU:s sju institutioner som står högst i dignitet. Institutionen fyller en viktig politisk funktion och här bestäms unionens övergripande mål och allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Besluten fattas genom konsensus, vilket innebär att alla ska vara överens om och godta besluten som tas. I vissa särskilda fall kan det dock räcka med att en majoritet är för beslutet.

Europeiska rådet blev en av de officiella institutionerna inom EU under 2009, men hade funnits även tidigare som informellt diskussionsforum. Institutionens sammanträden äger i regel rum två gånger per halvår i Europabyggnaden, som är belägen i den belgiska huvudstaden Bryssel. Ibland hålls extrainsatta toppmöten på grund av olika politiska kriser. Exempel på extrainsatta toppmöten som ägt rum under senare år var i samband med flyktingkrisen under hösten 2015 samt under våren 2017 inför förhandlingarna med Storbritannien efter Brexit. Vid dessa så kallade EU-toppmöten deltar en stats- eller regeringschef från respektive EU-medlemsstat, Europeiska kommissionens ordförande samt Europeiska rådets egna ordförande. För Sveriges del deltar således statsministern. Europeiska kommissionens ordförande är Jean-Claude Juncker, som innehaft posten sedan 2014. Europeiska rådets ordförande är den polske politikern Donald Tusk, som även han innehaft ämbetet sedan 2014.