Det magiska datumet den 9:e september närmare sig med stormsteg. Den stora frågan för några är, vilket parti de ska rösta på. Valet för dessa är inte speciellt lätt, ungefär om man ska välja Yokebe eller liknade för att gå ner i vikt. För det är så att partierna har alltid något mycket bra som de står för, men de har även andra saker som är betydligt mindre bra som de står bakom.

Valkompass

Nu har ett flertal tidningar och liknande gett möjligheten till väljare som inte har en aning om vad de ska rösta på att få lite hjälp på vägen. Detta genom att erbjuda en valkompass som ett verktyg för att underlätta valångesten.

Det är nämligen så att var tionde man och femte kvinna i Sverige är osäkra på vilket parti de ska rösta på. Så det är därför bra att valkompassen finns och ger en guidning som gör att det ska bli lättare att kunna hitta det rätta partiet.

Hur fungerar valkompassen?

Valkompasser är oftast mycket pedagogiska och enkla, men framför allt väldigt lätt och snabb att genomföra. Man svara på ett visst antal väldigt specifika frågor och de tar inte så lång tid att besvara. Frågorna går ut på att man kan jämföra sina egna åsikter med de olika partiernas åsikter.

Dessutom ges det vägledning inom de olika sakfrågorna som skiljer mellan partierna nu inför valet 2018. Därefter får man ett genomgripande resultat av sina svar som stämmer in på något av partierna. Det gör att man får lite uppfattning om vilket av partierna som står närmast ens egen uppfattning och åsikt.

Vilka frågor?

Valkompassen innehåller olika typer av frågor och här kommer några exempel som man kan hitta:

  • Att de asylsökande som har fått avslag ska utvisas från vårt land snabbare.
  • I Sverige ska det finnas fler enkla arbeten.
  • De som har studielån och flyttar till en glesbygd, borde få sin låneskuld avskriven.
  • Polismyndigheten ska få bättre möjligheter att kameraövervaka.
  • Att pensionsåldern kommer att höjas.

Detta var bara några av de frågor som kan dyka upp i de olika valkompasserna som väljare har möjlighet att fylla i.

Hur tas valkompassen fram?

Valkompassen konstrueras utifrån politiska frågor som är mest gångbara och aktuella inför det kommande valet. Det har ställts frågor till partierna om vad det är som de ömmar extra mycket och står för. Alla de nio partierna har blivit tillfrågade och man har inte gjort någon skillnad mellan dem.

Varför valkompass?

För de väljare som är osäkra kan valkompassen vara ett verktyg för att få reda på hur partierna står i de sakerna som man brinner lite extra för. Detta underlättar när det är dag att rösta. En valkompass är bra för att ge riktlinjer och talar inte om på vilket parti man borde rösta.