Talmannen är den som, i samråd med gruppledarna, leder riksdagens arbete. Ordet talman är könsneutralt och talmannen kan således vara en kvinna eller en man. I Sverige tilltalas talmannen Herr talman eller Fru talman. Talmannen är den som lägger fram nya förslag till statsministern och som leder förhandlingarna vid ett regeringsskifte. I rang kommer talmannen efter statschefen (kungen), men före statsministern och är alltså den högsta position man kan väljas till.

Hur man väljer talman

Det är ledamöterna i riksdagen som väljer talman samt tre vice talmän. De väljs för en mandatperiod i taget. Talmannen väljs första gången som riksdagen sammanträder vid en ny valperiod och valet av talman är det enda val där riksdagsledamöterna röstar anonymt.

Talmannen väljs bland ledamöterna men får själv stå utanför det politiska arbetet i riksdagen. Det finns egentligen inga regler som säger hur en talman ska väljas. Under perioden 1976-1982 när vi hade en borgerlig regering var det en socialdemokrat som var talman för att på så sätt representera det största partiet. Sedan dess har talmannen valts från det ledande blocket eller koalitionen. Diskussionen om hur man bör välja är fortfarande aktiv och ett tredje alternativ är att göra det till en ren personröstning där den person, oavsett partitillhörighet, som har störst förtroende i riksdagen blir talman.

Talmannens arbetsuppgifter

Det är talmannen som både leder och planerar riksdagsarbetet. Talmannen har regelbundet möten med de vice talmännen för att diskutera och fatta beslut om hur de ska göra. Utöver det är talmannen ordförande i Riksdagsstyrelsen som utöver talmannen själv består av tio riksdagsledamöter.

I kammaren är det talmannen som både leder och kallar till sammanträdena. Talmannen avlöses av de vice talmännen i den rollen. Till arbetsuppgifterna hör att upprätthålla ordningen i kammaren. Inför varje sammanträde gör talmannen en lista där han eller hon, i samråd med Riksdagsförvaltningens kammarkansli, bestämmer i vilken ordning olika ärenden ska tas upp och i vilken ordning de som anmält sig ska få komma till tals.

Talmannen är den som ger ordet och som också håller koll så att ingen talar för länge. Sammanträdena kan hålla på länge, varför talmannen som regel avlöses av någon av de vice talmännen efter två timmar.

När en ny regering tillträtt är det talmannen som föreslår en ny statsminister för riksdagen. Samtidigt berättar talmannen vilka partier som ska ingå i regeringen. Riksdagsledamöterna får sedan rösta för eller mot förslaget.

Även våra grannländer Finland och Norge har en talman, liksom Tyskland. I USA är det vicepresidenten som har rollen som talman.

Om man är intresserad av att lära sig mer om hur Sverige styrs kan man välja en utbildning i till exempel statsvetenskap vid något universitet. Kan man inte söka in på betyg kan högskoleprovet vara en väg in och på Hpguiden.se får man hjälp av skriva ett så bra prov som möjligt.