Sveriges kulturpolitik handlar till stor del om att främja ett oberoende och levande kulturliv. Detta innefattar villkoren för alla landets kulturskapare samt invånarnas tillgång till olika former av kultur.

Höjdpunkter 2018

Kulturdepartementet är det departement i Sveriges regering som är ytterst ansvarigt för att kulturarvet används, utvecklas och bevaras. Det finns en rad riksdagsbundna mål, bland annat inom läsfrämjande, film, design, arkitektur, form med flera områden. Ett antal statliga myndigheter ansvarar för att verksamheten, som Sveriges riksdag och regering beslutar om, genomförs.

Sverige är under året 2018 ordförandeland för Nordiska ministerrådet– de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet anordnar bl. a ett årligen återkommande Globaliseringsforum, där samtliga nordiska statsministrar, näringslivsrepresentanter och forskare deltar. Ansvarigt statsråd i Sverige är för närvarande Kultur och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke, och ansvarigt departement är just Kulturdepartementet.

En av höjdpunkterna under Sveriges ordförandeskap 2018, var det nordiska kulturtoppmötet som ägde rum i Malmö i maj månad. På mötet diskuterades bland annat hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att stärka förutsättningarna för kultur i hela Norden.

Ytterligare en höjdpunkt under året är Ingmar Bergmans 100 årsjubileum, som märks på olika sätt ute i landet. Under 2017 öppnade exempelvis Scenkonstmuseet på nytt i Stockholm, där man bland annat samlar in vittnesmål från svenska #metoo-kampanjen som man inom scenkonstvärlden kallar #tystnadtagning.

Kulturpolitikens mål

Målen för svensk kulturpolitik är många. Man arbetar bland annat för att utveckla såväl dynamiska som utmanande och obundna kulturkrafter, som har yttrandefriheten som utgångspunkt. Man arbetar också aktivt för att alla individer ska få möjlighet att på något sätt få uppleva kulturlivet, samt att samhällsutvecklingen ska präglas av mångfald och kreativitet.

Svenskt filmskapande

På olika platser i Sverige arbetas det med olika typer av filmproduktion och allt fler filmer visas också i olika former runt om i hela landet. Detta går hand i hand med målet om kulturarvets bevarande. Svenska filmer sprids allt oftare utomlands, och internationella samarbeten sker på olika nivåer inom Svensk filmindustri.

I regeringens budget för 2018 har det avsatts 15 miljoner kronor för att stärka stödet för mindre filmfestivaler och småortsbiografer. Utöver denna satsning har 25 miljoner kronor per år avsatts, för åren 2016 – 2019.

Utbildningar och jobb inom film

Det finns i dagsläget cirka 120 olika universitets- och högskoleutbildningar inom film i Sverige. Är man intresserad av att studera kulturens roll i samhället samt att arbeta inom kultursektorn går det att ta en kandidatexamen i kultur. Det går också bra att studera dokumentärfilm och mediekulturer, manusanalys, datorlingvistik, språk/kultur/kommunikation, filmvetenskap, svensk film och- tv kultur med mera.

Exempel på yrken inom filmproduktion:

 • Fotograf
 • Art Director
 • Manusförfattare
 • Dataanimatör
 • Fotograf
 • Scenograf
 • Produktionsledare
 • Scripta
 • Filmkritiker/Recensent
 • Producent
 • Regissör

De är alla kreativa arbeten, som handlar om allt från att skriva ner och förtydliga idéer till att skapa på alternativt för scen, film eller tv, att uttrycka åsikter och redovisa fakta för aktuella mediekanaler, skapa och fotografera för olika konst- och kulturmagasin och så vidare.

De handlar helt enkelt om att använda, utveckla och bevara det svenska kulturarvet.