Stäng
Kategorier
list
Stäng
Geografiskt

Vilket pris betalar vi för läkemedel?

Bildspelet laddas ...
Laddar...
Läkemedelsproduktionen leder i många fall till att miljön påverkas negativt. Restprodukter vid tillverkning hamnar i våra svenska sjöar och när produktion outsourcas till andra länder ökar problemen på ett globalt plan. På bild: Anders Åkesson. Regionråd i Region Skåne (MP)

Man kan hitta ett hundratal läkemedelssubstanser i svenska sjöar och bäckar. Men den största påverkan av läkemedlen sker långt ifrån våra vattendrag.

Mycket av läkemedelstillverkningen har outsourcats och idag är Kina och Indien några av världens ledande läkemedelsproducenter.

Näringslivets idékraft kan tillsammans med politiska riktlinjer hitta lösningar som är hållbara både för dagens och nästkommande generationer

En grupp forskare från Göteborgs universitet besökte Indien för att se vilken inverkan läkemedelsproduktionen har i områdena där den tillverkas.

I en flod nedanför ett reningsverk hittade de värden av läkemedel, med bland annat antibiotikum, i vattnet som är en miljon gånger högre än de i Sverige. Förutom en väldigt ohälsosam miljö ger det en grogrund för antibiotikaresistenta bakterier.

Produktionen berör samtliga

Miljöpartiets tre utgångspunkter, solidaritet med världens alla människor, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, berörs samtliga av hur våra läkemedel produceras och konsumeras.

Brunnsvattnet blir förorenat med antibiotika för våra medmänniskor som bor där läkemedel som vi konsumerar produceras. Ekosystemen påverkas och fiskarnas reproduktiva förmåga riskerar att slås ut.

Resistenta bakterier kan bli fler och svårare att bota vilket försvårar för nu levande och kommande generationer.

Därför är det viktigt att vi tar ansvar redan idag för läkemedelsindustrin.

Vill samarbeta för ökad hållbarhet

Miljöpartiet vill göra mer för att vådlig produktion av läkemedel inte ska stå oss dyrt i framtiden. Vi driver därför på för att det ska ställas höga krav på att läkemedlen inte bara ska vara billiga, utan också vara producerade på ett sätt som minskar miljöpåverkan och minskar risken för att antibiotikaresistenta bakterier skapas.

Miljökrav på producenterna ska följas upp med återrapportering, för att öka insynen och transparensen i en livsavgörande produktion. VVS-branschen kan bidra med att utveckla system som kan mäta hur vattnet mår efter till exempel rening från en vårdcentral och sjukhus.

Näringslivets idékraft kan tillsammans med politiska riktlinjer hitta lösningar som är hållbara både för kommande och för dagens generationer. Läkemedel är en viktig resurs idag som inte får ställa till det för oss i framtiden.

Fakta

Anders Åkesson
Regionråd i Region Skåne (MP)

Läs mer på Anders Åkessons blogg

Mest läst idag