Europaparlamentet och Rådet

Efter att EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag är det sedan Europaparlamentet och Rådet som behandlar dessa lagförslag och beslutar om de ska kodi … Läs mer

EU-kommissionen

Lagstiftningsprocessen inom EU brukar ofta anses vara komplicerad där förslagen skickas emellan olika institutioner. Huvudregeln är att EU-kommissione … Läs mer

Historisk utveckling

Varför finns EU?
Den europeiska historien är mångfacetterad med ett brett politiskt arv. Efter två blodiga världskrig under 1900-talets första hälft d … Läs mer

Toppmöten i Europeiska rådet

Trots att Europeiska rådet saknar lagstiftande makt, brukar det anses vara den av EU:s sju institutioner som står högst i dignitet. Institutionen fyll … Läs mer