Europaparlamentet och Rådet

Efter att EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag är det sedan Europaparlamentet och Rådet som behandlar dessa lagförslag och beslutar om de ska kodi … Läs mer

Kulturens plats i dagens Sverige

Sveriges kulturpolitik handlar till stor del om att främja ett oberoende och levande kulturliv. Detta innefattar villkoren för alla landets kulturskapare samt invånarnas tillgång till olika former av kultur. Höjdpunkter 2018 Kulturdepartementet är det departement i Sveriges regering som är … Läs mer

Vad gör talmannen

Talmannen är den som, i samråd med gruppledarna, leder riksdagens arbete. Ordet talman är könsneutralt och talmannen kan således vara en kvinna eller en man. I Sverige tilltalas talmannen Herr talman eller Fru talman. Talmannen är den som lägger fram … Läs mer

Inför valet – Använd valkompassen!

Det magiska datumet den 9:e september närmare sig med stormsteg. Den stora frågan för några är, vilket parti de ska rösta på. Valet för dessa är inte speciellt lätt, ungefär om man ska välja Yokebe eller liknade för att gå … Läs mer

Hälso- och sjukvård för barn och unga

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt för att ge alla svenska invånare den vård och det stöd de behöver. Alla svenska medborgare har rätt till sjukvård, även de som söker asyl. Vad räknas som hälso- och sjukvård? Vaccination: alla … Läs mer

EU-kommissionen

Lagstiftningsprocessen inom EU brukar ofta anses vara komplicerad där förslagen skickas emellan olika institutioner. Huvudregeln är att EU-kommissione … Läs mer

Utskotten och beredningstvånget

För att förstå hur riksdagsarbetet fungerar är de så kallade utskotten viktiga att ha koll på. Det finns 15 utskott som har varsitt politiskt huvudomr … Läs mer

Sveriges statsskick

Parlamentarism började utvecklas under 1700-talet och idag är det ett vanligt förekommande styrelseskick bland västvärldens demokratier, bland annat i … Läs mer

Grundlagarna

De rättskällor som i svensk rätt står högst och har mest dignitet i den så kallade rättskällehierarkin, är grundlagar. Ytterst är det alltså alltid de … Läs mer

Historisk utveckling

Varför finns EU?
Den europeiska historien är mångfacetterad med ett brett politiskt arv. Efter två blodiga världskrig under 1900-talets första hälft d … Läs mer