Hälso- och sjukvård för barn och unga

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt för att ge alla svenska invånare den vård och det stöd de behöver. Alla svenska medborgare har rätt till sjukvård, även de som söker asyl. Vad räknas som hälso- och sjukvård? Vaccination: alla … Läs mer

EU-kommissionen

Lagstiftningsprocessen inom EU brukar ofta anses vara komplicerad där förslagen skickas emellan olika institutioner. Huvudregeln är att EU-kommissione … Läs mer

Utskotten och beredningstvånget

För att förstå hur riksdagsarbetet fungerar är de så kallade utskotten viktiga att ha koll på. Det finns 15 utskott som har varsitt politiskt huvudomr … Läs mer

Sveriges statsskick

Parlamentarism började utvecklas under 1700-talet och idag är det ett vanligt förekommande styrelseskick bland västvärldens demokratier, bland annat i … Läs mer

Grundlagarna

De rättskällor som i svensk rätt står högst och har mest dignitet i den så kallade rättskällehierarkin, är grundlagar. Ytterst är det alltså alltid de … Läs mer

Historisk utveckling

Varför finns EU?
Den europeiska historien är mångfacetterad med ett brett politiskt arv. Efter två blodiga världskrig under 1900-talets första hälft d … Läs mer

Toppmöten i Europeiska rådet

Trots att Europeiska rådet saknar lagstiftande makt, brukar det anses vara den av EU:s sju institutioner som står högst i dignitet. Institutionen fyll … Läs mer

Förenta nationerna

Efter att Nationernas förbund (NF) misslyckats med att förhindra utbrottet av det andra världskriget 1939, grundades Förenta nationerna (FN) den 24 ok … Läs mer

Politik i Frankrike

Frankrike har en tydlig maktdelning inom sitt politiska system och har ett så kallat semi-presidentialistiskt statsskick, vilket är en blandning av pa … Läs mer

Statsminister Stefan Löfven

Sveriges statsminister sedan hösten 2014 är Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Han tillträdde ämbetet efter riksdagsvalet 2014, då det ske … Läs mer